Εισαγωγή και διακίνηση καυσόξυλων

0

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση που αφορά τα μέλη μας:

Εν όψει της περιόδου εισαγωγής και διακίνησης καυσόξυλων θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι. Σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002:

1) για την εισαγωγή και διακίνηση φυτών ή φυτικών προϊόντων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα V, Μέρος Α (διακίνηση) και Μέρος Β (εισαγωγή) είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο φυτοϋγειονομικό μητρώο.

2) για την εισαγωγή φυτών ή φυτικών προϊόντων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα V Μέρος Β ( Κεφ. I και II) απαιτείται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας. Γι αυτό καυσόξυλα τα οποία προέρχονται από ξυλεία Κωνοφόρων (Πεύκου, Ελάτης, Κέδρου, κυπαρισσιού),Καστανιάς από Τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο .

3) για την διακίνηση φυτών ή φυτικών προϊόντων κοινοτικής καταγωγής τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα V Μέρος Α ( Κεφ. I και II), απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Υπενθυμίζομε στους διακινητές καυσόξυλων τα οποία προέρχονται από ξυλεία Πλατάνου, Κωνοφόρων (Πεύκου, Ελάτης, Κέδρου, κυππαρισιού κ.α) , Καστανιάς που δεν έχουν εγγραφεί στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, να το πράξουν άμεσα στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Τα καυσόξυλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ανά συσκευασία ή φορτηγό.
Οι έμποροι ή διακινητές θα πρέπει να ζητούν από τους προμηθευτές τους να συνοδεύεται το φορτίο με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας ανάλογα με το αν πρόκειται για διακίνηση ή εισαγωγή.
Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (προκειμένου για διακίνηση) αποτελείται από μια επίσημη ετικέτα που έχει την παρακάτω μορφή :

1. «Ε.Κ. – Φυτοϋγειονιμικό Διαβατήριο / EC – Plant Passport»

2. GR

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.1. Αρμόδια αρχή(1):

4. Αριθμός Μητρώου: 5. Ατομικός αύξων αριθμός ή αριθμός της εβδομάδας ή αριθμός της παρτίδας:
6. Βοτανική ονομασία: 7. Ποσότης:
8. «ZP» (zona protecta)(2) : 9. «RP» (διαβατήριο αντικατάστασης)Αριθμός μητρώου:
10. Τρίτη χώρα καταγωγής ή αποστολής:

Η διακίνηση καυσόξυλων που προέρχονται από ξυλεία Πλατάνου, Κωνοφόρων και Καστανιάς χωρίς φυτοϋγειονομικό διαβατήριο συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και ποινών.

Share.