Δημιουργία μητρώου μελετητών/συμβούλων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου καλεί όλους του μελετητές/συμβούλους που ασχολούνται με την υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (Ευρωπαϊκών & ΕΣΠΑ) να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους στο Επιμελητήριο Λασιθίου στη φόρμα που ακολουθεί.
Το Επιμελητήριο Λασιθίου θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά προκειμένου να ενημερώνει τα μέλη του που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.

Φόρμα δήλωσης στοιχείων μελετητών συγχρηματοδοτούμενων έργων

Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται στην παρακάτω φόρμα προκειμένου να συμπεριληφθείτε στο μητρώο μελετητών συγχρηματοδοτούμενων έργων

Τα παρεχόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημέρωση των μελών μας.
CAPTCHA
Please wait...
Share.