Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές : Η ύλη για τις εξετάσεις επιπέδου Γ’

0

Αναρτήθηκε η ύλη για τις εξετάσεις επιπέδου Γ’ στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος για την Άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων.

Η ανακοίνωση:

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Γ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013, μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο: Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 03.01.2014

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Γ

Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης

Share.