Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» : Αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων

0

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» υλοποιεί την Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο Δήμο Λασιθίου.

Κοινοποιούμε στα μέλη μας και στο κοινό τα αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για συμμετοχή στην πράξη «Στηρίζουμε την εργασία και την ανάπτυξη»

Συμπιεσμένος φάκελλος αρχείων σε μορφή zip.

Κατάλογος αρχείων

1. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.doc
2. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ.doc
3. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ.doc
4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.doc
5. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.doc

[prettyfilelink size=”” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/topsa_30_09_2013.zip” type=”zip”]Φάκελλος αρχείων zip[/prettyfilelink]
Share.