Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

WebCam

Web Camera

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Λόγω βλάβης η κάμερα δεν λειτουργεί προσωρινά!
Για να δείτε ζωντανά την  webcam του Επιμελητηρίου μας κάντε κλικ εδώ και χρησιμοποιήστε username : user1 και password : user1