Υπουργείο Εργασίας & Απασχόλησης : Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

0

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (SEPE_2014-06-30) για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύστημα ελέγχου οδικών μεταφορών» (κωδ. ΟΠΣ: 340081) (ΑΔΑ ΩΨΓΨΛ-Ι7Κ)

[prettyfilelink src=”http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7470.zip” type=”zip”]Σχετικά έγγραφα[/prettyfilelink]
Share.