Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών για: Σχεδιασμό και Δημιουργία Ιστοχώρου της Π.Ε.Π.ΣΥ – Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού για Πρωτόκολλο, Αποφάσεις Δ.Σ. και Λογιστήριο!

0
[prettyfilelink size=”505 kB” src=”http://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/Περίληψη-διαγωνισμου-ιστοσελίδας-ΠΕΠΣΥ-1.pdf” type=”pdf”]Περίληψη διαγωνισμου ιστοσελίδας – ΠΕΠΣΥ[/prettyfilelink]
Share.