Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρ. Διεθν ΔΑΔ για Η-Μ (ΠΠΥΥ 2015) 63Ι04690ΒΞ-ΩΘΜ

0

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρ. Διεθν ΔΑΔ για Η-Μ (ΠΠΥΥ 2015) 63Ι04690ΒΞ-ΩΘΜ

[prettyfilelink size=”796 KB” src=”http://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/Διακήρυξη-Ηλεκτρ.-Διεθν-ΔΑΔ-για-Η-Μ-ΠΠΥΥ-2015-63Ι04690ΒΞ-ΩΘΜ.pdf” type=”pdf”]Διακήρυξη Ηλεκτρ. Διεθν ΔΑΔ για Η-Μ (ΠΠΥΥ 2015) 63Ι04690ΒΞ-ΩΘΜ[/prettyfilelink]
Share.