Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις Επιμελητηρίου Λασιθίου

31/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου

29/10/2018 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συντήρηση και επισκευή επιμελητηριακού κτιρίου εξωτ. ελαιοχρωματισμοι (επαναληψη)

26/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Κλιματισμός / Εξαερισμός

19/10/2018 – Προσφορά Πινάκα 3 πρόταση χρωμάτων και γνώμη αρχιτεκτονικης επιτροπής για ελαιοχρωματισμούς εξωτερικών χώρων

19/10/2018 – Ανακαίνιση WC κοινού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

19/10/2018 – Ανακαίνιση με ίδια μέσα ισόγειας αίθουσας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

15/10/2018 – Πρόσκληση προσφοράς τηλέφωνα (επανάληψη)

15/10/2018 – Πρόσκληση προσφοράς tv-δορυφορικά πυρασφάλεια (επανάληψη)

15/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επανάληψη) : Η/Μ εγκαταστάσεις της ισόγειας αίθουσας του Επιμελητηρίου (μικρ. εγκατάσταση – κλιματισμός),

28/9/2018 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συντήρηση και επισκευή επιμελητηριακού κτιρίου

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς tv-δορυφορικά πυρασφάλεια

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς μικροφωνική κλιματισμός

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς τηλέφωνα φορητός η/υ οθόνες

13/09/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου δημιουργίας 20 κλαδικών video σχετιζόμενα με τα 10 δημιουργούμενα cluster προϊόντων ή/και υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου Go_Brand