Υπόμνημα του προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου προς τον Υπουργό Μεταφορών & Δικτύων κ. Μ.Χρυσοχοϊδη

0

Υπόμνημα έστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θ. Χαριτάκης στον Υπουργό Μεταφορών & Δικτύων κ. Μ. Χρυσοχοϊδη για το θέμα της υπαγωγής εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων στις διατάξεις της Α-18382/1905/8-8.13 (ΦΕΚ2046/Β/22-8-13) περί “καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών”.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εν όψη του επικείμενου τερματισμού της τρέχουσας τουριστικής περιόδου και της προετοιμασίας των επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών για την επόμενη, θα θέλαμε να σας θέσουμε το κάτωθι αίτημα, εξ ονόματος αρκετών επιχειρήσεων μελών μας.
Υπάρχει εν ισχύ από το Αύγουστο του 2013 η υπ΄αρ. Α-18382/1905/8-8.13 (ΦΕΚ2046/Β/22-8-13) απόφαση περί “καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών”.

Επίσης η ΥΑ 16597 (ΦΕΚ Β’ 2156/31-12-2010), ορίζει ότι οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών οφείλουν να διατηρούν ελάχιστο χώρο parking 6 τ.μ. ανά αυτοκίνητο. Ως επακόλουθο αυτού, επετεύχθη και η απαλλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και η απαλλαγή καταβολής τελών κυκλοφορίας κατά τους μήνες που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Με την παρούσα επιστολή, αιτούμαστε την υπαγωγή στις διατάξεις της προαναφερθείσας απόφασης και των επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών (rent a car) και των επαγγελματιών του χώρου ενοικίασης τουριστικών οχημάτων (1 πινακίδα ΔΟΚ ανά 30 ενοικιαζόμενα).

Αυτό θα εξυπηρετήσει τις διαδικασίες επισκευής και αντικατάστασης των κινούμενων οχημάτων και μοτοσικλετών κατά την χειμερινή περίοδο, κατά την οποία οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται εκτός λειτουργίας και δεν έχουν σε ισχύ άδειες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται και ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου.

Με την βεβαιότητα ότι θα επιληφθείτε άμεσα του αιτήματος μας, αναμένουμε την θετική ανταπόκριση σας.

Για το Επιμελητήριο Λασιθίου,
Ο Πρόεδρος,

Θώμας Χαριτάκης

Share.