Πλαίσιο Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά για την προοπτική των Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ

0

Επιστολή απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Μίχαλος στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό.  Η επιστολή αφορά το πλαίσιο συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά και την προοπτική των Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ.  Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή.

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Προς:

– Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη

– Υ πουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Κοινοποίηση:

– Γραφείο Πρωθυπουργού, Κ. Α. Σαμαρά

– Επιμελητήρια – μέλη ΚΕΕΕ

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 2845

Θέμα: «Πλαίσιο Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά για την προοπτική των Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ»

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της Ε.Ε. και του Καναδά, τίθεται σε αμφιβολία η προστασία ορισμένων Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφική; Ένδειξης (ΠΓΕ), που αποτελούν τους «πρεσβευτές» των μεσογειακών χωρών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η «Φέτα ΠΟΠ», οι «Ελιές Καλαμάτας ΠΟΠ» κά., διότι ο Καναδάς παράγει ήδη ανάλογου τύπου τυρί και χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ονομασία.

Παρά το γεγονός ότι ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι η τελική επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας θα προσφέρει εν γένει σημαντικές ευκαιρίες στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ­ επενδύσεων, είμαστε εξίσου βέβαιοι ότι θα δημιουργήσει και προβλήματα, δεδομένου ότι η χώρα μας κινδυνεύει να απολέσει το μονοπώλιο χρήσης ονομασιών ΠΟΠ και ΠΓΕ, τα οποία αποτελούν στοιχεία της Ελληνικής παράδοσης. Το Νομικό Καθεστώς των προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφική; Ένδειξης σε πολλά γνήσια Ελληνικά Προϊόντα (τυρί φέτα, ελιές καλαμών κ.α), έχει κατ’ επανάληψη παραβιασθεί  κυρίως στο χώρο της Ε.Ε. και η επικύρωση της συμφωνίας θα αποτελέσει γι’ αυτά τη «χαριστική βολή».

Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετικό Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ, που έλαβε χώρα στο Κιλκίξ (22-23.11.2013), με το οποίο τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, αποδοκιμάζουν ομόφωνα την τακτική αυτή και καλούν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Όργανα όπως διαφυλάξουν τη νομιμότητα και αποκαταστήσουν άμεσα το κύρος και το θεσμό των προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης.

Κύριοι Υπουργοί,

Πιστεύουμε – και νομίζουμε ότι και εσείς συμφωνείτε με την άποψή μας αυτή – ότι τα προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης πρέπει να διαφυλαχθούν σαν θεσμός και να γίνει σεβαστό το δικαίωμα κάθε κράτους-μέλους, στο οποίο αναφέρεται ο θεσμός αυτός, να διατηρεί και να προασπίζει τα προϊόντα του τα οποία καλύπτονται από τον εν λόγω χαρακτηρισμό. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιληφθεί, ότι – σε περίπτωση ολοκλήρωση; μιας τέτοιας συμφωνίας – εκχωρείται η προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας σε παραγωγούς άλλων χωρών. εξέλιξη που επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και κατ’ επέκταση της ίδιας της παραγωγής της Ε.Ε.

Ως εκ τούτου αντιτιθέμεθα πλήρως στην επικείμενη υπογραφή συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την οποία θα επιτραπεί η ουσιαστική εκχώρηση του ονόματος των παραπάνω Ελληνικών προϊόντων σε άλλες χώρες, και παρακαλούμε όπως – σε συνεργασία με τους ομολόγους σας των λοιπών μεσογειακών χωρών – αποτρέψετε την επικύρωση της Συμφωνίας στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. το Δεκέμβριο του 2013. διότι θίγονται τα συμφέροντα της Ελλάδας και πολύ σύντομα και τα προϊόντα ΠΟΠ των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Κ. Μίχαλος

 

Share.