Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

Καλά Χριστούγεννα – Παραγωγικό & Δημιουργικό Νέο Έτος

0

Ο πρόεδρος Θωμάς Χαριτάκης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Επιμελητηρίου Λασιθίου σας έχονται Καλά Χριστούγεννα και ένα Παραγωγικό και Δημιουργικό Νέο Έτος.

Share.