Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

Εργαστήρι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

0

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (πρώην ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ) στο πλαίσιο της Πράξης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ» που υλοποιείται από την Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ» διοργανώνει Θεματικό Εργαστήριο με αντικείμενο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Το Θεματικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 5μμ, στην αίθουσα «Μαρία Λιουδάκη» στην Ιεράπετρα.
Εισηγητές θα είναι ο οικονομολόγος Μιχάλης Ζάνος και η δικηγόρος Σοφία Βαμβακίδου.
Το ενημερωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε εργοδότες και γενικότερα εκπροσώπους επιχειρήσεων που θα μπορούσαν ν’ απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Συγκεκριμένα, θα ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, και για τα εξής:

  • Ορισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • Ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στις επιχειρήσεις η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
  • Παρουσίαση νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας που οι επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόσουν.
  • Πως μια επιχείρηση θα πρέπει να προωθήσει τις δράσεις της σε σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προς όφελος της κερδοφορίας της.
  • Καλά και κακά παραδείγματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • Ποια διεθνή πρότυπα υπάρχουν που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις.
Share.