Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

Πρακτικό κλήρωσης για τις επιτροπές του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007, που θα συγκροτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων κατά την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

0

Πρακτικό κλήρωσης για τις επιτροπές του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007, που θα συγκροτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή  έργων κατά την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

37 kBΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Share.