Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

Αναπροσαρμογή ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης

0

Ενημερώνουμε τα μέλη μας που δραστηριοποιούνται στο σχετικό τομέα ότι η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 38/2014 για την αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος Β’ φύλλο 1340/27-5-2014.

142 kBΦΕΚ-Β-1340-2014
Share.